Garantii- ja tagastustingimused

Garantiitingimused

 1. Garantii hakkab kehtima alates seadme ostjale üleandmisest ning kehtib ainult nende puuduste puhul, mille põhjuseks on tootjapoolsed materjali- ja tootmisvead. Garantii kehtivuse aluseks on, et klient on seadistanud ja kasutanud seadet vastavalt kasutusjuhisele ning teinud seda heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt.
 2. Garantiikaart osutatakse kliendile garantii olemasolul. Kaart loetakse kehtetuks, kui sellel puudub vähemalt üks müüja allkiri ja tempel.
 3. Intensiivselt kasutatavaid vahendeid/tööriistasid tuleb esitada tehnilise ülevaatuse jaoks iga kolme kuu tagant või vastavalt tootja soovitustele.
 4. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
  • seadet on kasutatud kasutusjuhendis esitatud instruktsioone ja ohutusnõudeid järgimata või mitte sihtotstarbeliselt;
  • seadet on mehaaniliselt või muul moel vigastatud;
  • seade on ühendatud andmesildil näidatust erineva pingega toiteallikaga;
  • seadet on kasutanud ilma selleks vajalike oskusteta isik;
  • kui tegemist on kulumaterjalidega (akud, käepidemed, laagrid, süsiharjad jne);
  • kui seadmetesse on sissetoodud võõrkehad, mittesobivad tarvikud, materjalid, vedelikud;
  • seade on kahjustada saanud Gitanast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas õnnetusjuhtum, äike, vesi, tulekahju või muud välised mõjud;
  • seadet kasutati pärast vea ilmnemist;
  • on kasutatud valesid töövõtteid;
  • seadet on avatud või remonditud tootja või müüja poolt volitamata hooldusettevõttes või volitamata isiku poolt;
  • kui seade on hooldamata.

Kauba tagastamine

Kuna Teil ei ole interneti vahendusel tehtud ostude puhul võimalik tootega tutvuda nii põhjalikult kui tavalises kaupluses, võite vastavalt võlaõigusseadusele sidevahendi kaudu sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul ajast, mil toode Teieni jõudis. Teenuse ostu puhul algab tähtaeg lepingu sõlmimisest.

Kui Teile ei meeldi saadud objekt, on Teil õigus keelduda ja tagastada kaup 14 päeva jooksul alates tarnekuupäevast. Te ei pea põhjendama kauba tagastamist. Saate kauba tagasi saata järgmistel viisidel:

 • klient toob kauba Gitana kauplusesse;
 • DPD kullerposti kaudu.

Kõik kulud, mis on seotud kauba tagastamisega, maksab ostja.

Kaubad vahetatakse ja tagastatakse ostjale kirjaliku taotluse alusel, täpsustades tellimisinfo: tellimuse number, kuupäev, ostja nimi, kauba täpne nimetus, hind, tarnekuupäev.

Toote tagastamisel peate tõestama meie kaupluse kauba ostu sooritamist ja kauba garantiidokumendi, kui see on olemas. Ostu dokumentaalseks tõendiks võib pidada arvet, kontoväljavõtet, maksekviitungit, ja palju muud.

Tagastatud toode peab sisaldama kõiki tooteosi ja olema pakitud originaalpakendisse, milles see oli esialgselt tarnitud. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne).

Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ning see on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Gitana OÜ ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Gitana OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Gitana OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise avalduses märgitud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Gitana OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

MÄRKUS. Teil ei ole õigust oma meelt muuta ja tellimust tühistada, kui ostate teatud kaupasid internetist, näiteks kui need on kohandatud Teie isiklike vajaduste järgi.

Gitana peab pärast ostja tagastatud kauba vastuvõtmist ja hindamist summa kliendile tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul.