Üldtingimused

Elektroonilise poe www.gitana.ee EESKIRI

1. Üldsätted

1.1. Need ülesloetletud eeskirjad (edaspidi - "Reeglid") määravad kindlaks ostja ja Gitana OÜ (edaspidi - Müüja) vastastikused õigused, kohustused ja vastutused kaupade ostmisel elektroonilise poe (edaspidi - "e-pood") kaudu.

2. Müügilepingu sõlmimise hetk

2.1. Ostu- ja müügileping loetakse Ostja ja Müüja vahel sõlmituks hetkest, mil Ostja e-poe ostukorvis on vormistanud tellimuse (sisestanud kohaletoimetamise aadressi, valinud makseviisi ja lõplikult tellinud kauba).

2.2. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud leping salvestatakse e-poes.

3. Ostja õigused

3.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-poest vastavalt käesolevatele reeglitele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.

3.2. Ostjal on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud kaup 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse. Tingimused ja täpsed juhendid leiad siit: https://www.gitana.ee/garantii-tagastustingimused

4. Ostja kohustused

4.1. Ostja kohustub tasuma tellitud kauba ja transpordi eest.

4.2. Kui Ostja registreerimisavaldusel vajalikud andmed muutuvad, peab ostja need koheselt edastama.

4.3. Ostja nõustub nende ostu-müügi reeglitega ning Eesti Vabariigi muude määruste ja õigusaktide nõuetega.

5. Müüja õigused

5.1. Müüjal on Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

5.2. Kui Ostja ei pea kinni e-poe eeskirjast või püüab takistada e-poe stabiilse toimimise, on Müüjal õigus ilma ette teatamata piirata, peatada või lõpetada Ostja juurdepääsu e-kaubandusse.

5.3. Müüjal on õigus lõpetada e-poe tegevus ajutiselt või määramata ajaks ilma ette teatamata.

5.4. Müüja võib ühepoolselt muuta antud eeskirja.

6. Müüja kohustused

6.1. Müüjal on võimalik pakkuda Ostjale tellitud kaubale analoogset toodet, kui mingil põhjusel esialgset toodet ei ole võimalik Ostjale tarnida. Ostja võib keelduda ning Müüja on kohustatud tasutud summa tagastama.

7. Andmete edastamine

7.1. Müüja saadab kõik sõnumid Ostja registreerimisvormis esitatud e-posti aadressile.

7.2. Ostja saadab kõik sõnumid ja küsimused Müüja e-poe jaotises "Kontakt" toodud e-posti aadressile.

8. Lõppsätted

8.1. Kõik Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingust tulenevad vaidlused on kokku lepitud. Lepingu puudumisel lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.