Privaatsuspoliitika

I. ÜLDSÄTTED

1. Gitana OÜ (edaspidi - Gitana) tagab, et Tarbija saab www.gitana.ee kodulehel kaupasid turvaliselt sirvida ja soetada. Oleme välja töötanud privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused.

2. Privaatsuspoliitika on koostatud kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusega, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ja teiste seadustega, mis otseselt reguleerivad isikuandmete töötlemist ja kaitset. Oleme loonud eeskirjad, mis kontrollivad juurdepääsuõigusi meie töötajatel, kes käsitlevad tundlikke isikuandmeid ja andmeid, mis näitavad teavet isiklike huvide ja harjumuste kohta.

3. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.

II. ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE, SÄILITAMINE

1. Ettevõte kogub otse Tarbija poolt esitatud andmeid kaupade tellimiseks ja ostmiseks e-posti teel. Sealhulgas nimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, poe IP-aadress.

2. Veebisaidil registreerudes peab Tarbija veenduma, et tema isikuandmed on õiged.

3. Ettevõte võib statistilistel eesmärkidel koguda andmeid, mis ei ole otseselt seotud Tarbija identiteediga, kuid on seotud ostetud kaupadega: nimetused, kogused, hinnad, maksemeetodite andmed, kauba kohaletoimetamise koht. Seda statistikat kogutakse ja töödeldakse avalikustamata kliendi identiteeti või muid isiklikke andmeid, mida saaks kasutada, et määrata identiteeti.

4. Isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtted:

   4.1. Isikuandmeid kogutakse ainult seaduslikel eesmärkidel;

   4.2. Isikuandmeid käsitletakse täpselt, ausalt, seaduslikult ja läbipaistvalt. Kaitseme Teie andmete konfidentsiaalsust ja autentsust krüpteerimise teel. Samuti oleme võtnud kasutusse firmasisese andmekaitseeeskirja, mis sisaldab juhiseid ja meetmeid, et kaitsta Teie isiklikke andmeid hävimise, kadumise või volitamata avalikustamise ja lubamatu juurdepääsu korral.

   4.3. Isikuandmed on täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud. Ebaõiged või mittetäielikud andmed tuleb parandada, täiendada või kustutada;

   4.4. Isikuandmed on identsed, asjakohased ja ainult sellises ulatuses, mis on vajalik nende kogumiseks ja edasiseks töötlemiseks;

   4.5. Isikuandmeid säilitatakse senikaua kuni Tarbija andmed ei ole enam eesmärkide saavutamiseks vajalikud.

   4.6. Isikuandmed on kaitstud kadumise, volitamata kasutamise ja muutmise eest. Andmeedastuseks kasutatakse turvalist ühendust serveriga, mis toetab TLS v1.2 SHA256 RSA 2048 bitti krüpteerimist. Nii edastatakse isikuandmed Tarbijalt otse Ettevõttele kindlas vormingus ja kaitstud volitamata isikute eest;

   4.7. Isikuandmeid saavad töödelda töötajad, keda on selleks volitatud;

   4.8. Kõik kogutud isikuandmed on konfidentsiaalsed.

5. Kliendi isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

   5.1. Tellimuste tellimiseks;

   5.2. Finantsdokumentide väljastamiseks (näiteks arved);

   5.3. Kaupade kohaletoimetamiseks;

   5.4. Otseturunduse eesmärgil (uudiskirjade, eripakkumiste või muu ettevõttega seotud teabe edastamiseks).

6. Veebileht www.gitana.ee kasutab küpsiseid, et muuta kasutajakogemus mugavamaks:

   6.1. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta;

   6.2. Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida. Selleks tuleb muuta veebilehitseja seadistusi. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi kõik teenused olla kättesaadavad;

   6.3. Kui sisestame küpsiseid, teavitatakse Teid küpsiste kasutamisest ja kasutamise eesmärgist. Enne kui küpsised sisestatakse Teie seadmele, palume Teie nõusolekut. Kuid funktsionaalsuse ja seadistuste tagamiseks vajalikke küpsiseid saab kasutada ilma Teie nõusolekuta;

   6.4. Küpsiseid ja seal sisalduvaid andmeid ei kasutata muul otstarbel ega edastata kolmandatele isikutele;

   6.5. Küpsiste säilitamise asukoht sõltub kliendi poolt kasutatavast brauserist. Kui soovite rohkem teada saada, kuidas oma brauserisse installitud küpsiseid hallata või eemaldada, võite külastada brauseri veebilehte. Kõige populaarsemad brauserid on järgmised: Chrome; Mozilla, Edge; Safari; Opera;

   6.6. Ettevõtte veebisaidil kasutatakse järgmisi küpsiste (cookies) tüüpe:

  • Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
  • Jälgimisküpsised koguvad andmeid kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
  • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
  • Kolmanda osapoole küpsised - teistelt veebisaitidelt pärit küpsised võõrustavad külastatavat saiti. Seda tüüpi küpsiseid kasutatakse enamasti andmete analüüsimiseks. Facebook ja Google on enim levinud kolmanda osapoole küpsiste domeenid.
 
NimiPakkujaOtstarveKehtivusaja lõppTüüp
@@History/@@scroll|#gitana.eeKlassifitseerimataPüsivHTML Cookie
_gagitana.eeRegistreerib kasutaja unikaalse ID, mis põhineb sellel, milline kasutaja käitumine veebilehel on tuvastatud.2 aastatHTTP Cookie
_gasblizingas.ltRegistreerib kasutaja unikaalse ID, mis põhineb sellel, milline kasutaja käitumine veebilehel on tuvastatud.2 aastatHTTP Cookie
_gatgitana.eeGoogle Analyticsi küpsis, mis on mõeldud kasutaja seadme ja käitumise kohta informatsiooni saatmiseks.1 sessioonHTTP Cookie
_gatsblizingas.ltGoogle Analyticsi küpsis, mis on mõeldud kasutaja seadme ja käitumise kohta informatsiooni saatmiseks.1 sessioonHTTP Cookie
_gidgitana.eeRegistreerib kasutaja unikaalse ID, mis põhineb sellel, milline kasutaja käitumine veebilehel on tuvastatud.1 sessioonHTTP Cookie
_gidsblizingas.ltSeda küpsist kasutatakse Isiku tuvastamiseks.1 sessioonHTTP Cookie

 

*Viimati uuendatud küpsiste informatsioon: 26-11-2019.

7. Ettevõte kohustub ja peab säilitama Tarbija www.gitana.ee sisselogimise andmed: kasutajanimi, parool ja muud andmed. Ettevõte ei tohi avaldada kolmandatele pooltele Tarbija isikuandmeid.

8. Tarbija nõustub eelnevalt, et tema isikuandmeid hoitakse serveris kuni 5 aastat alates viimasest sisselogimisest. Tema tellimusi hoitakse samuti viis aastat, kuna mõnele tootele kehtib viieaastane garantii. Tarbija konto ja sellega seotud teave kustutakse 5 aastat pärast viimast sisselogimist. Kui Tarbija on liitunud Gitana uudiskirjaga, ei saadeta Tarbijale e-postiga uudiskirjasid pärast konto kustutamist.

9. Võimalike tõrgete diagnoosimiseks ja parandamiseks saab

www.gitana.ee

administraator kasutada Tarbija IP-aadressit (IP aadress on unikaalne kood, mis identifitseerib arvutivõrgus asuva seadme).

III. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATALE ISIKUTELE

1. Ettevõte tagab, et Tarbija andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui on saadud kliendi nõusolek isikuandmete avalikustamiseks.

2. Isikuandmeid võib üle anda partneritele, kelle teenuseid kasutatakse Tarbija tellimuse täitmiseks:

   2.1. Kullerifirmad kasutavad isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks;

   2.2. Maksekeskus AS autoriseerib makse turvalises keskkonnas;

   2.2. Liisingufirmad, mille jaoks on vaja andmeid, et hinnata ostja suutlikkust kaupasid soetada;

   2.3. Inimesed, kes pakuvad uudiskirju reklaami eesmärgil;

   2.4. Kui see on vajalik kuritegude ennetamiseks või uurimiseks, siis õiguskaitseasutustele Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

3. Kauba vastuvõtmise ajal nõutakse Tarbija isikut tõendavat dokumenti ja selles sisalduvaid Tarbija andmeid identifitseerimise eesmärgil.

4. Kui Tarbija maksab www.gitana.ee keskkonnas oma kaupade eest krediitkaardiga või pangalingiga. Gitana OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Gitana OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

IV. ISIKUANDMETE MUUTMINE, UUENDAMINE VÕI KUSTUTAMINE

1. Tarbija isikuandmeid võib koguda, töödelda ja säilitada ainult Tarbija nõusolekul. Ettevõtte peab Tarbijat informeerima, kuidas Tarbija saab oma isikuandmeid ja kontot kustutada. Andmete kustutamine ei pruugi hõlmata ka serverist kustutamist. Ettevõtte ei pea kustutama andmeid, kui see on põhjendatud. Näiteks, kui see on seotud riigi julgeoleku ja riigikaitse tagamisega, avalike kuritegude ennetamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega, riigi oluliste majandus- või finantshuvide kaitsmisega, teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitsmisega.

2. Kliendil, kelle isikuandmeid on kogutud, on õigus:

   2.1. Teada, mis andmeid on kogutud;

   2.2. Juurdepääs kogutud andmetele pärast isikut tõendava dokumendi esitamist;

   2.3. Nõuda ebakorrektsete, mittetäielike või ebatäpsete isikuandmete parandamist;

   2.4. Loobuda isikuandmete kasutamisest otseturunduse eesmärgil;

   2.5. Parandada ise oma isikuandmeid, logides sisse oma kontoga;

   2.6. Andmetöötluse hävitamine või peatamine (va ladustamiseks);

   2.7. Nõuda, et Ettevõte piiraks oma isikuandmete töötlemist ühel õigustatud põhjusel;

   2.8. Liigutada oma isikuandmeid;

   2.9. Taotleda andmete kustutamist, kui need on edastatud või käsitletud ebaseaduslikult;

3. Privaatsuspoliitikaga nõustumine tähendab Ettevõtte õigust töödelda Tarbija isikuandmeid; Kui Tarbija ei nõustu privaatsuspoliitikaga, pole Tarbijal võimalik www.gitana.ee veebipoe kaupasid/teenuseid soetada.

4. Kui Tarbija soovib juurdepääsu oma andmetele, neid muuta või kustutada, või Ettevõtte andmetöötlemise vastu kaebust esitada, peab Ettevõte uurima, kas/kuidas see on võimalik ja andma Tarbijale vastuse võimalikult kiiresti, mitte hiljem kui üks kuu pärast Tarbija päringu saatmist.

5. Ettevõttel on õigus muuta, lisada või kustutada isikuandmeid või peatada isikuandmete töötlemist, kuid ainult Tarbija nõusolekul.

6. Kui Ettevõte kahtleb Tarbija isikuandmete õigsuses, võib Ettevõte peatada Tarbija isikuandmete töötlemisega seotud toiminguid. Ettevõttel on õigus andmeid kontrollida ja parandada.

V. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

1. Käesolev privaatsuspoliitika koostati kooskõlas 25.mail 2018. aastal jõustunud andmekaitse üldmäärusega. Ettevõttel on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta ja / või täiendada ning soovitatav on perioodiliselt külastada Ettevõtte kodulehte www.gitana.ee, mis on alati ajakohane.

2. Privaatsuspoliitika muudatused või täiendused jõustuvad nende avaldamise päeval, st alates kuupäevast, mil nad veebipoe lehel avaldatakse.

3. Kui Tarbija ei ole Privaatsuspoliitika uue versiooniga nõus, on tal õigus sellest keelduda kirjalikult VI jaotises esitatud kontaktidele, tingimusel, et ta kaotab õiguse kasutada veebipoe teenuseid.

4. Kui pärast Privaatsuspoliitika täiendamist või muutmist jätkab Tarbija veebipoe kasutamist, loetakse seda uue versiooni aktsepteerimiseks. 

VI. KONTAKT INFORMATSIOON

Küsimuste, taotluste või ettepanekute korral, mis käsitlevad käesolevat privaatsuspoliitikat või kuidas firma tegeleb isikuandmetega, saab Tarbija alati ühendust võtta Gitana OÜ (ettevõtte kood 14565680) viisil, mis on talle mugav:

  • Kohaletulemine – Artelli 19, 10621, Tallinn.
  • Telefon – +372 52 97 343
  • E-post– info@gitana.ee

Ettevõtte poolt küsimuse lahendamata jätmine on Tarbijal õigus taotleda isikuandmete kaitse õigusaktide järelevalvet ja kontrolli selle eest vastutava riiklikku andmekaitseinspektsiooni poolt.