Puurvasarad, piikvasarad

ViideNimiHindtk 
68101412_HiK Lõhkumisvasar HiKOKI H60MC 661,42 €
0611336000_bos Piikvasar BOSCH GSH 11 VC 1 047,61 €
HR3012FCJ_MAK Puurvasar MAKITA HR3012FCJ 579,12 €
061130A000_bos Piikvasar BOSCH GSH 27 VC 2 275,26 €
0611264000_bos Puurvasar BOSCH GBH 5-40 DCE 775,47 €
0611321000_bos Kinnitusega piikvasar BOSCH GSH 5 CE 668,07 €
0611267600_bos Puurvasar BOSCH GBH 2-28 F 312,04 €
0611335000_bos Piikvasar BOSCH GSH 16-28 1 599,04 €
0611332100_bos Puurvasar BOSCH GBH 4-32 DFR 641,46 €
0611338700_bos Piikvasar BOSCH GSH 5 474,69 €
0611269001_bos Puurvasar BOSCH GBH 5-40 D 673,17 €
0611265000_bos Puurvasar BOSCH GBH 8-45 DV 1 037,37 €
HM1512_MAK Meiselvasar MAKITA HM1512 1 471,83 €
HR3001CJ_MAK Puurvasar MAKITA HR3001CJ 448,71 €
06112A4000_bos Puurvasar BOSCH GBH 2-26 F 247,58 €
HK1820_MAK Piikvasar MAKITA HK1820 563,41 €
712690_HIT Piikvasara käru HiKOKI H90 230,40 €
68100530_HiK Puurvasar HiKOKI DH28PMY2 309,41 €
68100529_HiK Puurvasar HiKOKI DH26PC2 212,74 €
68100527_HiK Puurvasar HiKOKI DH24PG2 177,07 €