Puurvasarad, piikvasarad

ViideNimiHindVana hindtk 
461490_FLE Puurvasar FLEX CHE 2-28 R SDS+ 228,00 €
HR2630J_MAK Puurvasar MAKITA HR2630J SDS-PLUS 147,77 € 178,18 €
68100529_HiK Puurvasar HiKOKI DH26PC2 163,64 € 177,62 €
HR2630TJ_MAK Puurvasar MAKITA HR2630TJ SDS PLUS 187,44 € 238,76 €
68101318_HiK Puurvasar HiKOKI DH52MEY 713,16 €
68100527_HiK Puurvasar HiKOKI DH24PG2 117,82 €
439665_FLE Puurvasar FLEX CHE 5-40 475,78 €
68100711_HiK Piikvasar HiKOKI H65SB3 653,55 € 698,88 €
68101411_HiK Meiselvasar HiKOKI H60MEY 731,01 €
413674_FLE Puurvasar FLEX FHE 2-22 139,94 €
68101317_HiK Puurvasar HiKOKI DH40MEY 534,64 €
HM1213C_MAK Piikvasar MAKITA HM1213C 594,05 € 710,94 €
68101319_HiK Puurvasar HiKOKI DH40MC 373,98 €
68100530_HiK Puurvasar HiKOKI DH28PMY2 254,38 €
HR2811F_MAK Perforatorius MAKITA HR2811F 282,64 € 351,02 €
HR2631FTJ_MAK Puurvasar MAKITA HR2631FTJ 217,19 € 258,36 €
68100531_HiK Puurvasar HiKOKI DH28PEC 293,65 €
468029_FLE Puurvasar vahetatava padruniga FLEX CHE 4-32 R SDS+ 455,00 €
HM0871C_MAK Piikvasar MAKITA HM0871C 375,87 € 457,92 €
HR4511C_MAK Perforatorius MAKITA HR4511C 638,68 € 814,28 €